Tu jesteś: Strona główna Porady Konserwacja
 Praktyka dowiodła, że naturalne, odpowiednio wyselekcjonowane, drewno jest niezrównanie pięknym, zdrowym i ekologicznym materiałem do produkcji okien i drzwi... więcej>
INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI DREWNIANEJ STOLARKI BUDOWLANEJ

 • Wszystkie funkcje okien i drzwi balkonowych wyposażonych w obwiedniowe okucia sterowane są klamką: zamykanie = klamka opuszczona do dołu, otwieranie = klamka w położeniu poziomym, uchylanie = klamka obrócona do góry, mikrowentylacja = klamka pod kątem 45 stopni od poziomu w górę
 • W przypadku okien i drzwi balkonowych z tzw. słupkiem ruchomym – w skrzydle biernym nie występuje klamka, lecz dźwignia w krawędzi tego skrzydła (widoczna po otwarciu skrzydła czynnego). Aby odryglować to skrzydło należy pociągnąć za dźwignię aż do oporu, natomiast zaryglowanie następuje w pionowej pozycji tej dźwigni (do dołu).
 • Okien nie wolno zamykać przy klamce opuszczonej lub podniesionej – klamka musi być w pozycji poziomej.
 • W oknach wyłącznie uchylnych istnieje możliwość rozłączenia rozwórki nożycowej – co ma na celu ułatwienie dostępu do zewnętrznej strony okna – należy jednakże przestrzegać, aby po rozłączeniu rozwórki nożycowej podeprzeć skrzydło, gdyż w przeciwnym razie może nastąpić uszkodzenie zawiasów i ich umocowania. Najlepiej jest podpierać skrzydło w co najmniej dwóch punktach, ale w żadnym wypadku nie na szybie (zawsze trzeba zadbać, aby nie spowodować wgniecenia ram w miejscach podparcia).
 • Nie należy: pozostawiać okien ani drzwi balkonowych i zewnętrznych w pozycji rozwartej podczas silnego wiatru, wkładać jakichkolwiek przedmiotów pomiędzy skrzydło a ościeżnicę (np. dla blokowania rozwarcia), obciążać skrzydła żadnym obciążeniem, nie dociskać skrzydła do ościeża (np. podczas mycia i konserwacji okien).
 • Obsługa poszczególnych funkcji podnoszono-przesuwnych drzwi balkonowych typu HS: klamka pionowo do góry = pozycja zamknięta, klamka pionowo w dół = pozycja otwarta
 • Obsługa poszczególnych funkcji uchylno-przesuwnych drzwi balkonowych typu PSK: z okuciem firmy Siegenia - Aubi (próg standardowy): klamka pionowo do góry = pozycja zamknięta, klamka poziomo = uchylenie a klamka pod kątem 45 stopni do dołu + odciągnięcie do siebie i na bok = przesunięcie skrzydła. Przy drzwiach balkonowych PSK z progiem niższym od standardowego, z okuciem firmy Gretsch Unitas (G-U):  klamka pionowo do góry = pozycja zamknięta, klamka poziomo = uchylenie, klamka pod kątem 45 stopni powyżej pozycji poziomej = wysunięcie skrzydła, powrót do pozycji poziomej i odciągnięcie skrzydła na bok = otworzenie poprzez przesunięcie skrzydła.
 • W przypadku dostępu do okien dzieci lub osób niesprawnych umysłowo zalecamy zamontowanie okuć z elementami blokującymi lub utrudniającymi otwarcie.
 • Ewentualne nalepki należy usunąć ze szkła najpóźniej po około 14 dniach od montażu okien, gdyż później może to być utrudnione i stwarzać zagrożenie porysowania szyb.
 • Drewniane drzwi zewnętrzne powinny być chronione przed bezpośrednim oddziaływaniem deszczu i słońca. Konieczne jest ich montowanie we wnękach lub wykonanie zadaszenia, które powinno wystawać poza obrys otwartych drzwi i powodować ich zacienienie.
 • Minimalna odległość grzejnika od drewnianych drzwi zewnętrznych powinna wynosić 1,5 metra.
 • Zabezpieczanie polakierowanych powierzchni drewnianych przed zabrudzeniem oraz porysowaniem, podczas prac wykończeniowych, należy wykonywać przy użyciu specjalistycznych taśm malarskich, które nie powodują uszkodzeń powłok akrylowych – dbając przy tym o szybkie ich usunięcie dla uniknięcia zjawiska wulkanizacji. Zależnie od jakości tych taśm, mogą one powodować trwałe uszkodzenie powierzchni lakieru po upływie kilku bądź kilkunastu dni. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm z silnym klejem.
 • Do mycia polakierowanych powierzchni oraz szyb nie należy używać żadnych środków ani materiałów mogących spowodować ich zarysowanie i matowienie. Unikać należy intensywnego i suchego przecierania oraz stosowanie agresywnych środków czyszczących - m.in. zawierających w swoim składzie preparaty anionowe. Należy stosować wyłącznie łagodne środki czyszczące i pielęgnacyjne – najlepiej zgodne z zaleceniami producenta stolarki.
 • Wiele preparatów do czyszczenia szyb zawiera salmiak lub amoniak. Te związki chemiczne, nie usunięte z powłok malarskich, bezzwłocznie po myciu szyb, powodują ich uszkodzenia (należy je zmyć wodą i wytrzeć ramy do sucha).
 • Pomalowane lub polakierowane powierzchnie drewniane, ze względu na proces utwardzania powłok, należy czyścić nie wcześniej niż po 8 tygodniach od daty ich wykonania
 • Wskazane jest konserwowanie (najlepiej wiosną i jesienią) czystych polakierowanych lub pomalowanych na kryjąco powierzchni drewnianych preparatami oferowanymi przez producenta zastosowanych farb, impregnatów i lakierów (np.: Remmers Aidol Pflege-Set, Mleczko Do Konserwacji Sigma Protector, Sikkens Zestaw Do Pielęgnacji itp.). Preparaty te nanosi się na umyte i suche powierzchnie przy użyciu miękkich ściereczek z wełny lub bawełny. Preparatów nie wolno nanosić przy dużym nasłonecznieniu, które powoduje znaczne nagrzewanie się ram (optymalny zakres temperatur powietrza to od 100 do 250 C. Regularna pielęgnacja wydłuża żywotność powłok malarskich. Przed naniesieniem, gąbką lub szmatką, ww. preparatów konserwujących – powłoki należy przemyć czystą ciepłą wodą (ewentualnie z dodatkiem łagodnego detergentu lub mydła). W trakcie konserwacji należy sprawdzać, czy powierzchnie powłok nie wymagają zabiegów renowacyjnych (pęknięcia lub ubytki).
 • Do czyszczenia pomalowanych ram drewnianych nie powinno się stosować płynów do mycia szyb i naczyń, gdyż uszkadzają one akrylowe powłoki malarskie. Nie dopuszczalne jest stosowanie wszelkich środków do szorowania, zawierających chlor oraz rozpuszczalników karbamidowych, ftalowo-karbamidowych, acetonu i nitro.
 • Warunkiem zachowania gwarancji na powłokę lakierniczą drewna dłuższej niż dwa lata jest przeprowadzanie przez NABYWCĘ minimum raz do roku konserwacji (zwłaszcza od strony zewnętrznej stolarki)z zastosowaniem w/w środków pielęgnacyjnych (przeprowadzanie ww. zabiegów mogą potwierdzać zachowane paragony lub faktury z danego okresu na właściwy środek konserwujący).
 • Renowację lakierowanych powierzchni należy przeprowadzać bezzwłocznie po zaistnieniu nawet drobnych uszkodzeń lakieru – przy sprzyjających warunkach pogodowych – wyłącznie  przy użyciu odpowiednich dla tego celu materiałów, zalecanych przez producenta stolarki.
 • Czynności, które należy wykonać przy renowacji: odtłuszczenie powierzchni, lekkie przeszlifowanie drobnym materiałem ściernym (granulacja od 200 do 400 – zależnie czy powłoka końcowa będzie półmatowa czy z połyskiem), dokładne usuniecie pyłu, jednokrotne lub dwukrotne naniesienie pędzlem powłoki renowacyjnej na suchą powierzchnię (w przypadku malowania dwukrotnego – pierwszą powłokę należy zmatowić).
 • Renowację należy przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż 10 st. C i przy względnej wilgotności powietrza nie większej niż 75%. Czas schnięcia uzależniony jest od temperatury i wilgotności powietrza.
 • Przy renowacji niedopuszczalne jest zachodzenie powłokami malarskimi na silikon, uszczelki, okucia, okapniki i ich plastikowe końcówki.
 • "MAXBUD" wykonuje wyroby drewniane o wilgotności gwarantującej dużą stabilność wymiarów w warunkach eksploatacji w pomieszczeniach o wilgotności powietrza nie przekraczającej 75% - stąd drewniane drzwi zewnętrzne i okna należy montować po zakończeniu mokrych prac budowlanych wewnątrz budynku, a zwłaszcza po wykonaniu wylewek posadzkowych.
 • Nadmierna wilgotność pomieszczeń (powyżej 75%), w których wyroby drewniane są zamontowane lub przechowywane, powoduje pęcznienie elementów drewnianych i tym samym wzrost ich gabarytów, okresową zmianę wybarwienia („mleczny efekt”) oraz pokrywanie się metalowych okuć śniedzią. W wyniku zaistnienia tych niekorzystnych warunków następuje m.in. likwidacja luzów, koniecznych dla poprawnego funkcjonowania wyrobów oraz może powodować pęknięcia drewna i powłok malarskich. Skutkuje to również utratą gwarancji na te wyroby.
 • Przy ujemnych temperaturach zewnętrznych oraz wilgotności powietrza w pomieszczeniach powyżej 45% i przy niedostatecznym dopływie powietrza z zewnątrz może wystąpić skraplanie się pary wodnej na zewnętrznej powierzchni szyby od strony pomieszczenia w okolicach mostków termicznych (np. przy  aluminiowych ramkach międzyszybowych, wkładkach bębenkowych, okapnikach itp.) – co nie jest wadą okien.
 • Należy dbać o regularne wietrzenie pomieszczeń. Przy braku mechanicznej wymiany powietrza – zaleca się otwierać okna kilka razy dziennie na czas od 5 do 15 minut. Takie wietrzenie jest bardziej efektywne i energooszczędne niż pozostawianie okien na dłuższy czas w pozycjach uchylonych.
 • W pomieszczeniach narażonych na podwyższoną wilgotność powietrza – takich jak: kuchnie, łazienki, pralnie, suszarnie – zalecamy stosowanie okien wyposażonych w nawiewniki (np. higrosterowane).
 • Gwałtowne obniżenie wilgotności powietrza w pomieszczeniu może spowodować nawet popękanie drewna.
 • Wyroby drewniane należy chronić przed wgnieceniami, przy czym ich podatność na uraz jest tym większa im drewno jest bardziej miękkie.
 • Tłuste materiały powodują przyklejanie się kurzu - stąd zalecamy do konserwacji preparaty chemiczne, takie jak np. WD-40, BRUNOX TURBO, CX itp. Można stosować ewentualnie biały smar maszynowy lub wazelinę. Do konserwacji okuć nie wolno stosować oleju spożywczego, masła, margaryny, żadnych gęstych smarów maszynowych typu tawot. Zabiegi konserwacyjne okuć najlepiej jest wykonywać co najmniej dwa razy w roku – przed i po okresie zimowym - wyłącznie przy użyciu odpowiednich dla tego celu materiałów - najlepiej zalecanych przez producenta stolarki. Smarowaniu poddaje się elementy okuć, które współpracują ze sobą. bezpośrednio (zmniejszanie tarcia).
 • Należy regularnie sprawdzać stabilność połączeń śrubowych i niezwłocznie dokręcać poluzowane i wymieniać pęknięte wkręty.
 • Techniczne instrukcje konserwacji i regulacji okuć zawarte są pod poniższymi linkami.
 • Do konserwacji uszczelek powinno się stosować preparaty oparte na żywicach silikonowych.

 

Siegenia Favorit Si-line - okucie standardowe
Siegenia Favorit Si-line - okucie wzmocnione
Simonswerk - Baka 3 D Protect
TKZ


okna drewniane | producent okien | okna angielskie | projekt i wykonanie: Best Group