Tu jesteś: Strona główna Porady Montaż drzwi zewnętrznych
 Praktyka dowiodła, że naturalne, odpowiednio wyselekcjonowane, drewno jest niezrównanie pięknym, zdrowym i ekologicznym materiałem do produkcji okien i drzwi... więcej>
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy otwór, w którym będą montowane drzwi został prawidłowo przygotowany i czy jego wymiary oraz poziom gotowej podłogi lub posadzki są zgodne z ustaleniami dokonanymi podczas składania zamówienia

W przypadku nowego budynku, zalecamy aby przed zamontowaniem drzwi, ościeże otworu drzwiowego było nie otynkowane i aby były wykonane wylewki i mokre tynki.

Czynności montażowe można podzielić na cztery etapy:
 1. Przygotowanie otworu
 2. Ustawienie i umocowanie drzwi w otworze
 3. Uszczelnienie szczeliny pomiędzy ościeżnicą a ościeżem
 4. Przeprowadzenie regulacji
Przygotowanie otworu
 • Ościeża należy oczyścić a ewentualne ubytki tynku można uzupełnić zaprawą.
 • Niedopuszczalne jest pozostawienie ruchomych fragmentów tynku.
 • Ościeże wokół drzwi musi być w miarę równe i suche.
 • W przypadku progu wpuszczanego (drzwi otwierane na zewnątrz) - należy wykonać bruzdę o odpowiedniej szerokości w podłodze lub posadzce

Ustawienie i umocowanie drzwi w otworze
 • Przed ustawieniem drzwi w otworze należy wyjąć skrzydło drzwiowe z ościeżnicy.
 • Przy aluminiowym progu nawierzchniowym - przed ustawieniem ościeżnicy w otworze należy usunąć taśmę ochraniającą uszczelnienie pod progiem
 • Ościeżnice powinny być wstawione w otwór centrycznie - tak aby szczelina pomiędzy ościeżnicą a ościeżem była jednakowa. Szerokość tej szczeliny nie powinna być mniejsza niż 1 cm i nie większa niż 3 cm. W przypadku występowania t.zw. węgarka - w/w szczelina powinna być zachowana również w stosunku do niego.
 • W przypadku ściany warstwowej - drzwi powinny być zamontowane w płaszczyźnie izolacji termicznej, a w murach jednowarstwowych (np. z bloczków) i przy zewnętrznym ociepleniu - głębokość zamontowania drzwi należy uzgodnić z inwestorem lub kierownikiem budowy. Zwykle drzwi osadza się w odległości od 12 do 20 cm od zewnętrznej płaszczyzny gotowej elewacji.
 • Niedopuszczalne jest montowanie ościeżnicy w płaszczyźnie ściany zewnętrznej przy braku zadaszenia nad wejściem
 • Ościeżnicę ustawia się w otworze, sprawdzając poziomnicą pion i poziom oraz unieruchamiając ją wstępnie za pomocą co najmniej sześciu klinów wykonanych z drewna lub z tworzywa. Kliny umieszcza się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc mocowania do ościeża
 • Po poprawnym ustawieniu ościeżnicy drzwi należy ją trwale umocować do ościeża.
 • W przypadku muru warstwowego należy zastosować metalowe kotwy, które montuje się najpierw do ościeżnicy.
 • W ścianach litych można stosować dyble montowane bezpośrednio przez otwory w ościeżnicy. Dla zapobieżenia odkształcania się tych ram, należy wówczas, w miejscach ich mocowania do ościeży, umieścić kliny.
 • Każdy z ramiaków ościeżnicy mocujemy w odległości do 15 cm od naroży i dodatkowo na długości - tak aby odległość pomiędzy kotwami lub dyblami nie była większa niż 80 cm.
 • Kotwę mocujemy do ościeża jednym dyblem lub kołkiem rozporowym w odległości nie mniejszej niż 10 cm od krawędzi ściany. Rodzaj dybli lub kołków rozporowych dobiera się w zależności od materiału, z którego wykonane jest ościeże okienne (pełna cegła, dziurawka, bloczki cementowo-wapienne itp.).
 • Umocowanie ościeżnicy w ścianach murowanych można wykonać przy użyciu:
 1. metalowych kotew o grub.1,5 mm, szer. 45-50 mm i dług. ok. 150 mm i dybli lub kołków rozporowych o średnicy 10 mm i o długościach od 80 mm do 112 mm
 2. dybli w tulejach metalowych lub w tulejach z tworzywa sztucznego o średnicy 10 mm i o długości od 152 mm do 182 mm (zależnie od materiału, z którego zbudowana jest ściana)
 • Jeśli ościeże jest niewykończone - zalecamy przeprowadzenie montażu przy użyciu kotew, które następnie będą ukryte np. pod tynkiem.
 • Przy montażu bez użycia kotew (pkt 2 powyżej) zalecamy ukrycie dybli w ościeżnicy pod uprzednio zdemontowanymi blokadami antywyważeniowymi oraz zaczepami oporowymi wieloryglowego zamka
 • Mocowanie dybli (kotew) do ościeża należy rozpocząć od pionowego elementu ościeżnicy od strony zawiasów
 • Skrzydło drzwiowe, uprzednio zdemontowane, należy zawiesić na zawiasach i sprawdzić czy:
 • krawędź skrzydła od strony zamka przylega poprawnie do ościeżnicy
 • zamek drzwiowy pracuje prawidłowo
 • Pozostałe elementy ościeżnicy należy również umocować dyblami (kotwami)
 • Przy mocowaniu dybli (kotew) do ościeża należy zwrócić uwagę aby ościeżnica nie uległa odkształceniu

Uszczelnienie szczeliny pomiędzy ościeżnicą a ościeżem
 • Podstawowym materiałem do termicznego uszczelniania szczelin wokół drzwi jest rozprężna pianka poliuretanowa, która powinna być wprowadzana ciągłym ruchem jednostajnym - najlepiej z zastosowaniem specjalnego pistoletu.
 • Do wprowadzania pianki przystępujemy dopiero po umocowaniu ościeżnicy za pomocą dybli lub kotew.
 • Przed przystąpieniem do wprowadzania pianki ościeżnice powinny być zabezpieczone przed zabrudzeniem papierową taśmą malarską.
 • Po wyschnięciu w/w izolacji termicznej usuwa się kliny montażowe a otwory po nich wypełnia się pianką.
 • Nadmiar izolacji termicznej, po jej wyschnięciu, usuwa się ostrym nożem
 • Ochronna papierowa taśma malarska powinna być usuwana bezzwłocznie po wyschnięciu pianki.
 • Pianka powinna być chroniona przed wilgocią - na jej wyschniętą i przyciętą powierzchnię, przed tynkowaniem ościeży od strony pomieszczeń, powinno się nakładać warstwę paraizolacyjną, którą może stanowić np. silikon, taśmy butylowe i bitumiczne. Od zewnątrz chronimy piankę warstwą paraprzepuszczalną, a w przypadku ościeży z węgarkiem, styk okna powinien być odizolowany specjalną taśmą rozprężną.
 • Przekątne, poprawnie osadzonych drzwi, powinny być jednakowej długości - z tolerancją ± 3 mm.

Przeprowadzenie regulacji
 • Po wyschnięciu izolacji z pianki poliuretanowej należy sprawdzić poprawność funkcjonowania drzwi i w razie takiej potrzeby przeprowadzić regulację zawiasów.
 • Otwieranie i zamykanie drzwi powinno odbywać się bez jakichkolwiek tarć i zgrzytów.
 • Sposób przeprowadzenia regulacji zawiasów firmy SIMONSWERK przedstawia załączona instrukcja1 i instrukcja2

Przed tynkowaniem ościeży drzwi należy osłonić np. płytą pilśniową lub folią. Do obróbki ościeży można przystąpić po wykonaniu izolacji. Wszelkie tynki i zaprawy powinny zachodzić na warstwy izolacyjne, a na styku tynku z ramą drzwi można zastosować profile z tworzywa, które zapobiegną powstawaniu w przyszłości spękań i szczelin. W/w styki można zakryć listwami maskującymi (z drewna lub z tworzywa), co jest szczególnie przydatne w przypadku wymiany stolarki.

Zamontowanie drzwi zgodnie z niniejszą instrukcją eliminuje ewentualne ich uszkodzenie (m.in. odkształcenie) podczas eksploatacji.


okna drewniane | producent okien | okna angielskie | projekt i wykonanie: Best Group