Tu jesteś: Strona główna Porady Montaż drzwi wewnętrznych
 Praktyka dowiodła, że naturalne, odpowiednio wyselekcjonowane, drewno jest niezrównanie pięknym, zdrowym i ekologicznym materiałem do produkcji okien i drzwi... więcej>
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy otwór, w którym będą montowane drzwi został prawidłowo przygotowany i czy jego wymiary oraz poziom gotowej podłogi lub posadzki są zgodne z ustaleniami dokonanymi podczas składania zamówienia.

W przypadku nowego budynku, zalecamy aby przed zamontowaniem drzwi, ościeże otworu drzwiowego było nie otynkowane. Wilgotność powietrza wewnątrz budynku nie powinna przekraczać 60%. Drzwi są bezprogowe i montuje się je na gotowe podłogi.

Czynności montażowe można podzielić na następujące etapy:
 1. Przygotowanie otworu
 2. Ustawienie i umocowanie drzwi w otworze
 3. Uszczelnienie szczeliny pomiędzy ościeżnicą a ościeżem
 4. Przeprowadzenie regulacji
 5. Zamontowanie opasek (w przypadku ościeżnic obejmujących ścianę)
Przygotowanie otworu
 • Ościeża należy oczyścić a ewentualne ubytki tynku można uzupełnić zaprawą.
 • Niedopuszczalne jest pozostawienie ruchomych fragmentów tynku.
 • Ościeże wokół drzwi musi być w miarę równe i suche.

Ustawienie i umocowanie drzwi w otworze
 • Przed ustawieniem drzwi w otworze należy wyjąć skrzydło drzwiowe z ościeżnicy.
 • Ościeżnice powinny być wstawione w otwór centrycznie - tak aby szczelina pomiędzy ościeżnicą a ościeżem była jednakowa. Szerokość tej szczeliny nie powinna być mniejsza niż 1 cm i nie większa niż 3 cm.
 • Ościeżnicę ustawia się w otworze, sprawdzając poziomnicą pion i poziom oraz unieruchamiając ją wstępnie za pomocą co najmniej sześciu klinów wykonanych z drewna lub z tworzywa. Kliny umieszcza się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc mocowania do ościeża.
 • Po poprawnym ustawieniu ościeżnicy drzwi, należy ją trwale umocować do ościeża za pomocą kotew i dybli lub kołków rozporowych.
 • Każdy z ramiaków ościeżnicy mocujemy w odległości do 15 cm od naroży i dodatkowo na długości - tak aby odległość pomiędzy kotwami lub dyblami nie była większa niż 80 cm.
 • Rodzaj dybli lub kołków rozporowych dobiera się w zależności od materiału, z którego wykonane jest ościeże okienne (pełna cegła, dziurawka, bloczki cementowo-wapienne itp.).
 • Umocowanie ościeżnicy w ścianach murowanych można wykonać przy użyciu:
 1. pianki montażowej - w przypadku lekkich skrzydeł (do ok. 35 kg ciężaru)
 2. metalowych kotew o grub.1,5 mm, szer. 45-50 mm i dług. do ok. 150 mm i dybli lub kołków rozporowych o średnicy 10 mm i o długościach od 80 mm do 112 mm (zależnie od materiału, z którego zbudowana jest ściana)
 • W przypadku zastosowania kotew - mocowanie ich do ościeża należy rozpocząć od pionowego elementu ościeżnicy od strony zawiasów
 • Skrzydło drzwiowe, uprzednio zdemontowane, należy zawiesić na zawiasach i sprawdzić czy:
 • krawędź skrzydła od strony zamka przylega poprawnie do ościeżnicy
 • zamek drzwiowy pracuje prawidłowo
 • Pozostałe elementy ościeżnicy należy następnie również umocować
 • Przy mocowaniu kotew do ościeża należy zwrócić uwagę aby ościeżnica nie uległa odkształceniu

Uszczelnienie szczeliny pomiędzy ościeżnicą a ościeżem
 • Podstawowym materiałem do termicznego i akustycznego uszczelniania szczelin wokół drzwi jest rozprężna pianka poliuretanowa, która powinna być wprowadzana ciągłym ruchem jednostajnym - najlepiej z zastosowaniem specjalnego pistoletu.
 • Do wprowadzania pianki przystępujemy dopiero po wstawieniu w światło przejścia rozpórek (tak aby nie uszkodzić ościeżnicy) lub po umocowaniu ościeżnicy za pomocą kotew.
 • Przed przystąpieniem do wprowadzania pianki ościeżnice powinny być zabezpieczone przed zabrudzeniem papierową taśmą malarską.
 • Po wyschnięciu w/w izolacji termicznej usuwa się kliny montażowe a otwory po nich wypełnia się pianką.
 • Nadmiar izolacji termicznej, po jej wyschnięciu, usuwa się ostrym nożem
 • Ochronna papierowa taśma malarska powinna być usuwana bezzwłocznie po wyschnięciu pianki.
 • Przekątne, poprawnie osadzonych drzwi, powinny być jednakowej długości - z tolerancją ± 3 mm.

Przeprowadzenie regulacji
 • Po wyschnięciu izolacji z pianki poliuretanowej należy sprawdzić poprawność funkcjonowania drzwi i w razie takiej potrzeby przeprowadzić regulację zawiasów.
 • Otwieranie i zamykanie drzwi powinno odbywać się bez jakichkolwiek tarć i zgrzytów.
 • Sposób przeprowadzenia regulacji zawiasów firmy TKZ przedstawia załączona instrukcja

Zamontowanie opasek
Końcowym etapem montażu drzwi jest założenie regulowanych opasek lub innych listew wykończeniowych, które należy mocować w sposób nie uszkadzający ich powierzchni - np. stosując sztyfty lub silikon.

Uwagi dotyczące obróbki ościeży
Przed tynkowaniem ościeży skrzydła drzwi należy zdemontować lub osłonić np. płytą pilśniową lub folią. W przypadku ościeżnic nie obejmujących ścianę - do obróbki ościeży można przystąpić po wyschnięciu i docięciu pianki, gdyż wszelkie tynki i zaprawy powinny ją zakrywać a na styku tynku z ramą można zastosować profile z tworzywa, które zapobiegną powstawaniu w przyszłości spękań i szczelin. W/w styki można zakryć listwami maskującymi (z drewna lub z tworzywa), co jest szczególnie przydatne w przypadku wymiany stolarki.

Zamontowanie drzwi zgodnie z niniejszą instrukcją eliminuje ewentualne ich uszkodzenie (m.in. odkształcenie) podczas eksploatacji.

okna drewniane | producent okien | okna angielskie | projekt i wykonanie: Best Group